Nico Schuurmanshuis

Tijdelijke sluiting ivm het Coronavirus

Beste allen,

Het Coronavirus heeft inmiddels de gehele wereld in zijn greep. Er is momenteel een onwerkelijke situatie ontstaan en de ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Zo zal het u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn en dat burgemeesters mogen handhaven met flinke boetes. Ook wij ontkomen niet aan sluiting tot 1 juni a.s.

Wij begrijpen het besluit van het kabinet volkomen; de veiligheid van onze medewerkers en onze gebruikers staat immers voorop. Op dit moment is het even niet anders. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden wij jullie uiteraard op de hoogte.

Onze Koning gaf in zijn toespraak aan dat wij het Coronavirus niet kunnen stoppen maar het eenzaamheidsvirus wel. Wellicht kunnen wij allen hieraan een steentje bijdragen door mensen die alleen of eenzaam zijn, juist nu, wat vaker te bellen en een praatje te maken om zo voor hen deze moeilijke tijd te door te komen.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte in deze rare tijden. Let op elkaar en blijf gezond.

Namens het bestuur,

Monique

VAKANTIESLUITING VAN 12 JULI T/M 21 AUGUSTUS.

Heb je een idee?

Wil je als Orthenaar een leuke activiteit
organiseren? Dit is altijd mogelijk!

Mail je idee naar:
nicoschuurmanshuis@ziggo.nl
Er wordt dan contact met je opgenomen.

Elke dinsdag en donderdag

Iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur: INLOOPAVOND

Je kunt: kaarten, biljarten, darten of gezellig
onder het genot van een drankje wat kletsen
aan de bar.

Iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur: KAARTEN EN BILJARTEN VOOR SENIOREN.

Bekijk een overzicht van alle vaste activiteiten hier.

Openbare vergaderingen

De OPENBARE VERGADERINGEN VAN
BUURT COMITE FORT ORTHEN,
worden iedere 3e maandag van de maand van 20.30 tot 23.00 uur in de schijvenloods gehouden.

De OPENBARE JAARVERGADERING wordt gehouden op maandag 6 april 2020 om 20.00u. Tijdens deze vergadering is bestuurslid Greet Verhoeven, in functie van activiteiten coördinator, aftredend. Greet stelt zich herkiesbaar voor deze functie. Eventuele kandidaten voor deze functie kunnen zich melden bij het secretariaat, e-mail: josreuser@ziggo.nl

Bekijk foto’s

NSH Jeugd: Like onze Facebook pagina!

Nico Schuurmanshuis

Het Nico Schuurmanshuis (Gemeenschapshuis Orthen) is een gemeenschapshuis aan de Ketsheuvel 50 te Orthen (‘s-Hertogenbosch). De gemeente ‘s-Hertogenbosch is eigenaar van het Nico Schuurmanshuis dat door haar en door de Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen gesubsidieerd wordt.

De Stichting Gemeenschapshuis Orthen is eind 1980 opgericht door leden van de Orthense gemeenschap. Begin 1981 zijn de activiteiten in het Nico Schuurmanshuis van start gegaan, die vanaf dat moment tot op heden volledig uitgevoerd zijn door vrijwilligers (uniek), ook wat betreft bestuurstaken.

Naast de grote zaal kan er ook van twee kleinere zalen gebruik gemaakt worden waarvan een zich bevindt in de Schijvenloods naast het hoofdgebouw.