Stichting Gemeenschapshuis Orthen

Op 01 april 1981 is het Nico Schuurmanshuis geopend.

Het bestuur heeft als taak het beheer en exploitatie op zich te nemen van het gemeenschapshuis Nico Schuurmanshuis. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de Schijvenloods, die gehuurd wordt van de commissie van ingezetenen van Orthen.

In het gemeenschapshuis vinden vele activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontplooiing en ontspanning plaats, georganiseerd door velen. Het bestuur wil het gebruik en het huidige voorzieningenniveau in het gemeenschapshuis borgen en verder uitbreiden in nauwe samenwerking met burgers, verenigingen, stichtingen en diverse organisaties. Het gemeenschapshuis in Orthen vervult een belangrijke rol in verbetering van de leefbaarheid. In het gemeenschapshuis, het huis, de huiskamer van Orthen komt alles en iedereen samen: burgers, verenigingen, stichtingen, groepen, clubs, vrijwilligers, professionals.

Het bestuur heeft een signalerende, faciliterende en verbindende rol in het bij elkaar brengen van mensen en activiteiten. Zij doen dit in samenwerking met verenigingen, stichtingen en professionele organisaties die bezig zijn met welzijn. Gebruikers van ons gemeenschapshuis voelen zich erg betrokken bij de samenleving. Het bestuur is lokaal sterk verankerd, ze weten wat er leeft, weten waar de kracht van de kern zit en waarin moet worden ondersteund.

Missie en visie

Het gemeenschapshuis is een huis, de huiskamer van het dorp Orthen, waar velen samenkomen en waar verbindingen snel en direct worden gemaakt. Het bestuur faciliteert, signaleert en verbindt burgers en activiteiten in meer zelfregie en dat helpt participatie en leefbaarheid te vergroten.

Vrijwilligers

Het beheer wordt volledig ondersteund door vrijwilligers. Het bestuur is eindverantwoordelijk. Vrijwilligers zijn gastvrouw, gastheer, staan achter de bar, bieden ondersteuning bij activiteiten van organisaties en zijn lid van de stichting. Er zijn momenteel 75 vrijwilligers in de leeftijd van 18-87 jaar actief bij de stichting. Bijna elke vrijwilliger heeft een vaste taak bij een vaste vereniging.

Er vinden ongeveer 3 vrijwilligersvergaderingen per jaar plaats. In deze vergaderingen worden alle vrijwilligers uitgenodigd en worden er lopende zaken besproken. Er wordt tevens gekeken waar er nog bardiensten ingevuld moeten worden. De vergadering wordt afgesloten met een gezellig hapje en drankje.

Eenmaal per jaar is er een vrijwilligersdag. Dit is in principe elk jaar de eerste zaterdag van oktober.  Op deze dag gaan alle vrijwilligers en partners een leuke activiteit doen. Elk jaar is het weer een grote verassing wat de vrijwilligers gaan doen. Tevens ontvangt iedere vrijwilliger een kleine attentie voor haar / zijn verjaardag.

Om bardienst te mogen draaien worden de vrijwilligers door de gemeente verplicht het certificaat Sociale Hygiëne te behalen. Elk jaar wordt in het Nico Schuurmanshuis deze cursus aangeboden aan de nieuwe medewerkers.

Resultaat

De activiteiten die er georganiseerd wordt, zijn voor 65% gericht op de inwoners uit  Orthen. Hieronder vallen prominentenverkiezingen, koningsdag, zeskamp, sinterklaas- en kerstviering en de maandelijkse kaartavonden.
Uitgaande van 12 uur per dag beschikbaarheid gedurende 45 weken per jaar (met de zomervakantie is het Nico Schuurmanshuis dicht) kunnen we zeggen dat het Nico Schuurmanshuis voor ruim 85% bezet is.

Gebruikersraad

Eén keer per jaar is er een Gebruikersraad vergadering. In deze vergadering wordt het financieel en sociaal jaarverslag besproken en mogen de gebruikers meedenken over het wel en wee van de Stichting. Van elke vereniging / stichting / groepering zijn er 1 of 2 bestuursleden aanwezig op deze vergadering.

© 2023 nicoschuurmanshuis.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring