Stichting Gemeenschapshuis Orthen

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is eigenaar van het Nico Schuurmanshuis (Gemeenschapshuis Orthen), het gemeenschapshuis aan Ketsheuvel 50, dat door haar en door de Commissie uit de Ingezetenen van de afdeling Orthen gesubsidieerd wordt.

De Stichting Gemeenschapshuis Orthen is eind 1980 opgericht door leden van de Orthense gemeenschap. Begin 1981 zijn de activiteiten in het Nico Schuurmanshuis van start gegaan die vanaf dat moment tot op heden volledig uitgevoerd zijn door vrijwilligers (uniek), ook wat betreft bestuurstaken. Vandaar dat de consumptieprijzen laag gehouden kunnen worden.

Het Nico Schuurmanshuis draait op de horecapapieren van Irmgard Heijmans en Peter Doesburg. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft naast de statuten een huishoudelijk reglement.

Naast de grote zaal kan er ook van twee kleinere zalen gebruik gemaakt worden waarvan een zich bevindt in de Schijvenloods naast het hoofdgebouw.

Er vindt een groot aantal activiteiten plaats. Buiten de 22 verenigingen/groeperingen die vertegenwoordigd zijn in de Gebruikersraad, de vaste regelmatige gebruikers, hebben er vorig jaar nog vele andere verenigingen gebruik gemaakt van het gemeenschapshuis.

Het bestuur bestaat uit: Irmgard Heijmans (voorzitter), Ger van de Burgt (penningmeester), Adri Heijmans (inkoop en uitleen materialen), Greet Verhoeven (coördinatie activiteiten), George de Beer (technisch onderhoud) en Dave van Eijndhoven (jeugdzaken). De functie van Secretaris is momenteel een open vacature.

Om bardienst te mogen draaien worden de medewerkers door de gemeente verplicht het certificaat Sociale Hygiëne te behalen. Elk jaar wordt in het Nico Schuurmanshuis deze cursus aangeboden aan de nieuwe medewerkers.

Vrijwilligers
Er zijn momenteel 55 medewerkers in de leeftijd van 16-87 jaar. Naast de bardiensten verzorgen zij het wassen van het linnengoed, gordijnen, vitrage en alle kleine onderhoudswerkzaamheden en defecten, ook op elektrisch gebied.
Er vinden 4 medewerkersvergaderingen per jaar plaats waarop de bardiensten ingedeeld worden. Er zijn vrijwilligers die “vaste” activiteiten invullen en vrijwilligers die per vergadering bekijken wat ze willen doen.
1 maal per jaar is er een medewerkersuitstapje en iedere medewerker ontvangt een kleine attentie voor haar/zijn verjaardag.

Orthinon
Orthinon is de enige gebruiker met privileges. Nadat het clubhuis toentertijd door brand verwoest werd heeft Sociëteit Orthinon zich gevestigd in het Nico Schuurmanshuis. Tegenover hun financiële inbreng van destijds staat dat zij de enige gebruiker is die bijzondere rechten heeft. Orthinon draait een aantal dagen per jaar zelfstandig d.w.z. met hun eigen medewerkers en verkrijgen o.a. hieruit hun inkomsten.
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de besturen van Orthinon en de Stichting Gemeenschapshuis Orthen. De samenwerking verloopt prima.
De eindverantwoording ligt bij het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Orthen.

Resultaat
65% van de activiteiten is gericht op de inwoners uit de wijk Orthen, hieronder vallen carnaval, koninginnedag, sinterklaas- en kerstviering en kaartavonden.
Uitgaande van 12 uur per dag beschikbaarheid gedurende 45 weken per jaar kunnen we zeggen dat het Nico Schuurmanshuis voor ruim 85% bezet is.
Vandaar de instelling van een gebruikersraad om één en ander goed te laten verlopen.

Gebruikersraad
In 2003 is de Gebruikersraad opnieuw ingesteld. Ook is er een huishoudelijk reglement opgesteld. Gebruikers en medewerkers hebben zich te houden aan de gebruikersregels.
De Gebruikersraad komt minimaal 1 x per jaar bijeen.

Orthen, januari 2016.